Aangesloten bij:

NVRG  nvpa simpeler

RBCZeft

Scag

 

Tarieven en vergoedingen

Tarieven: alle bedragen zijn inclusief btw (indien btw van toepassing is). 

Type:     Duur:       Tarief:
Kennismakingsgesprek   30 minuten   gratis
Intakegesprek(ken)   50 minuten   88 euro
Behandelgesprekken individueel
  50 minuten   88  euro
Echtparentherapie
  50 minuten   118 euro
Gezinstherapie   50 minuten   118 euro
Oefeningen thuis   nvt   nvt

Afspraken kunnen 5 dagen per week, inclusief 's avonds, gemaakt worden. Voor afspraken in de avonduren (vanaf 18.00) geldt een toeslag van 10 euro per gesprek.

 

Wat vergoeden verzekeraars?

Diverse zorgverzekeraars geven een (meestal gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de therapie. Op de website van de beroepsvereniging NVPA staat een overzicht met vergoedingen:  https://www.nvpa.org/zorgverzekering 

Check dit nog even goed bij uw eigen verzekeraar. De verzekeraar kan vragen naar de codes die bij mijn praktijk horen. Hieronder staan ze genoemd.

Zorgverlener AGB code 94-017606
Praktijk AGB code 94-060827
Prestatiecode 24504
Licentienummer RBCZ 204997R

De nota kan niet op een gezamelijke naam gezet worden. Bij echtpaartherapie komen er twee nota's, op naam van elke partner één. Dus de kosten van 115 euro worden verdeeld over twee nota's van 57,50 euro (bij een gesprek in de avond twee nota's van € 62,50), voor elke partner één. Zoals hierboven toegelicht: therapie wordt soms gedeeltelijk of volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering; check dit bij uw zorgverzekeraar.

'Gewone' relatietherapie wordt doorgaans niet meer vergoed, de beroepsvereniging is hierover wel in gesprek met de ziekenfondsen maar nog niet met het gewenste resultaat. Indien sprake is van onderliggende ernstige diepere problematiek bij één of beide partners zijn er soms wel mogelijkheden.

Ik ben aangesloten cq ingeschreven bij:
Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen
psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA)
Beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten (NVRG).
De NVRG is vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Beroepsregister Sociaal Kultureel Jeugwerk (SKJ)

Register Beroepsbeoefenaren Conplementaire Zorg (RBCZ)
Emotional Focust Therapy (EFT)
Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland