Aangesloten bij:

NVRG  nvpa simpeler

RBCZeft

Scag

 

Links

Ik ben aangesloten cq ingeschreven bij:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en daarmee onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen,
psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA)
Beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten (NVRG).
De NVRG is vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).
Beroepsvereniging Emotional Focust Therapy (EFT)
Vereniging van samenwerkende EMDR therapeuten