Aangesloten bij:

NVRG  nvpa simpeler

RBCZeft

Scag

 

Welkom op de website van Therapiepraktijk Opstap!

Let op: om de wachtlijst te kunnen terugbrengen hebben we helaas moeten besluiten om tot het najaar van 2024 een cliëntenstop in te stellen.

 

 Ik wil graag:

  • beter begrijpen wie ik ben
  • mezelf waardevol vinden
  • meer grip hebben op mijn leven
  • niet meer bang zijn
  • beter 'nee kunnen zeggen
  • mijn leven weer op de rit krijgen
  • verbetering in de relatie met mijn ouders, partner, kinderen,
    vrienden en/of kennissen
  • ............ vult u maar in .....

Herkent u zich in één van deze punten? Of u nu een kind, een tiener, een jongere of een volwassene bent; soms gaan de dingen niet zoals je wilt. In veel gevallen heb je geen idee hoe dat komt en lijkt het of gewoon alles tegenzit; in sommige gevallen weet je wel ongeveer waar je problemen vandaan komen. In ieder geval kun je soms wel een steuntje in de rug gebruiken om je weg in het leven te vinden.
Bij dieperliggende problemen misschien wel wat meer dan een ‘steuntje’. 

Gratis Kennismakingsgesprek

Of u nu een klein probleem heeft; of het gevoel hebt dat u helemaal bent vastgelopen: ik (therapeut Jaquelina Zandbergen) ga graag met u kijken hoe we u weer goed op weg kunnen helpen. Natuurlijk gaat u niet gelijk een heel traject aan met iemand die u niet kent. U kunt daarvoor een kennismakingsgesprek aanvragen. Dan kijken we wat er mogelijk is en kunt u ervaren wie ik ben. Geen probleem is te groot of te klein.

Plan van aanpak

Na het kennismakingsgesprek bij therapiepraktijk OpStap bepaalt u of u verder wilt; zo ja, dan plannen we een intakegesprek. Als het intakegesprek is geweest, maken we een gezamenlijk plan van aanpak waarin omschreven staat wat de problemen zijn en waar we aan zullen gaan werken. Er staat een indicatie in van de verwachte hoeveelheid gesprekken die hiervoor nodig zijn. Zodra we drie/vier gesprekken verder zijn, gaan we evalueren. We staan stil bij de vraag of we op de juiste weg zitten, of we de problemen op deze manier goed aanpakken, of dat we het behandelplan beter iets kunnen bijstellen. 

Problemen bespreekbaar maken

Uiteraard mag u het altijd aangeven als u iets niet prettig vindt. U bent immers degene die hulp vraagt dus u staat centraal. Ik zal natuurlijk meedenken maar uiteindelijk bepaalt u de richting, het tempo en de diepgang. Ik vind het belangrijk dat u zich op uw gemak bij mij voelt. Dan is het immers veel makkelijker om moeilijke zaken bespreekbaar te maken en aan te pakken.