Aangesloten bij:

NVRG  nvpa simpeler

RBCZeft

Scag

 

Tarieven en vergoedingen

Tarieven: alle bedragen zijn inclusief 21% btw (indien btw van toepassing is. Sommige behandelingen zijn vrijgesteld van btw, namelijk behandelingen die te maken hebben met gezondheidsklachten). Voor 2024 is een tariefsverhoging van ongeveer 5% doorgevoerd, zie onderstaand de nieuwe tarieven. 

Type:     Duur:       Tarief:
Kennismakingsgesprek   30 minuten   gratis
Intakegesprek(ken)   50 minuten   92,50 euro
Behandelgesprekken individueel
  50 minuten   92,50 euro
Relatietherapie
  50 minuten   124 euro
Gezinstherapie   50 minuten   124 euro
Oefeningen thuis   nvt   nvt

Afspraken kunnen 5 dagen per week, inclusief 's avonds, gemaakt worden. Voor afspraken in de avonduren (vanaf 18.00) geldt een toeslag van 10 euro per gesprek.

 

Wat vergoeden verzekeraars?

Diverse zorgverzekeraars geven een (meestal gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de therapie. Let op: ‘Gewone’ relatietherapie, systeemtherapie en gezinstherapie komen bij de meeste zorgverzekeraars niet voor vergoeding in aanmerking. Met name behandelingen die te maken hebben met  onderliggende gezondsklachten komen soms in aanmerking voor vergoeding.

 

Op de website van de beroepsvereniging NVPA staat een overzicht met vergoedingen:  https://www.nvpa.org/zorgverzekering 

Check dit nog even goed bij uw eigen verzekeraar.

De nota kan niet op een gezamelijke naam gezet worden. Bij echtpaartherapie komen er twee nota's, op naam van elke partner één. Dus de kosten van 115 euro worden verdeeld over twee nota's van 57,50 euro (bij een gesprek in de avond twee nota's van € 62,50), voor elke partner één. Zoals hierboven toegelicht: therapie wordt soms gedeeltelijk of volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering; check dit bij uw zorgverzekeraar.

'Gewone' relatietherapie wordt doorgaans niet meer vergoed, de beroepsvereniging is hierover wel in gesprek met de ziekenfondsen maar nog niet met het gewenste resultaat. Indien sprake is van onderliggende ernstige diepere problematiek bij één of beide partners zijn er soms wel mogelijkheden.

Ik ben aangesloten cq ingeschreven bij:
Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen
psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA)
Beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten (NVRG).
De NVRG is vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Beroepsregister Sociaal Kultureel Jeugwerk (SKJ)

Register Beroepsbeoefenaren Conplementaire Zorg (RBCZ)
Emotional Focust Therapy (EFT)
Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland