Aangesloten bij:

NVRG  nvpa simpeler

RBCZeft

Scag

 

Systeemtherapie Algemeen

Basis van vertrouwen

Belangrijker dan de persoon van de therapeut of de gevolgde methodiek is of de hulpvrager vertrouwen heeft in wat er binnen de therapie gedaan wordt. Hoe de therapeut ook zijn best doet, uiteindelijk gaat het er om dat de hulpvrager zijn of haar situatie onder ogen kan en wil zien, en stappen vooruit kan en durft te zetten.

Samen vertrekken

Daarom is het belangrijk dat de aanpak past bij u als hulpvrager, en dat u zich er prettig bij voelt. Natuurlijk zal de therapeut meestal wel een bepaald idee hebben welke werkvormen bij u het meest effectief zullen zijn, maar dat bespreken we samen. Een werkvorm is geen trucje maar een handvat dat u moet helpen; dan is het handig dat u begrijpt wat we gaan doen en dat u daar achter staat.