Aangesloten bij:

NVRG  nvpa simpeler

RBCZeft

Scag

 

Systeemtherapie - diagnose

Een diagnose mag ik niet stellen, voor onderzoek wordt doorverwezen. Wel kan ik kijken naar wat de diagnose inhoudt en hoe hier mee omgegaan kan worden. Soms beperkt zich dat tot het aanreiken van een aantal praktische handvatten, soms is het een heel traject. Vaak leeft er ook nog een moeilijke, diepere laag bij de ouders: ze hebben nog gevoelens van verdriet, teleurstelling, ontkenning of onmacht over de diagnose die hun kind heeft gekregen. Die pijn krijgt (als u daar zelf aan wilt werken natuurlijk) ook alle aandacht.