Aangesloten bij:

NVRG  nvpa simpeler

RBCZeft

Scag

 

Systeemtherapie voor ouders

Therapie voor specifieke problemen

Er zijn in hoofdzaak twee situaties waarbij ouders hulp zoeken; bij opvoedingsvraagstukken en bij ernstige gebeurtenissen die ingrijpen in het leven van hun kind. Dat laatste kan zijn: een verlies van een geliefde,  gepest worden, een amputatie of andere consequenties van een ongeluk, misbruik, of andere heftige incidenten/situaties.

Bij opvoedingsproblemen kan het zijn dat u niet goed weet wat u moet, omdat u dat zelf van uw ouders niet hebt meegekregen, of doordat uw kind een bepaald temperament, beperking, stoornis of andere complicerende eigenschap of gedrag heeft. De therapie is afhankelijk van de situatie van u en uw kind, maar draait vaak rond het geven van inzicht in de situatie en het aanreiken van handvatten voor het omgaan met uw kind.