Aangesloten bij:

NVRG  nvpa simpeler

RBCZeft

Scag

 

Wat is systeemtherapie?

De naam systeemtherapie klinkt misschien ingewikkelder dan het is. Systeemtherapie, in de volksmond ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd, lijkt in veel opzichten op andere vormen van therapie. De meeste therapeuten focussen echter sterk op één persoon en één problematiek. Systeemtherapie gaat ervan uit dat een persoon nooit op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een geheel. Veel problemen staan niet op zichzelf, en treffen vaak ook niet alleen u. Dat geldt ook voor de oplossingen: vaak hoeft u niet alles zelf te doen en heeft u in uw omgeving meer mogelijkheden om steun en kracht te krijgen dan waar u zich bewust van bent. 

Kijken naar het grotere geheel

De kern van systeemtherapie is daarom dat nadrukkelijk ook wordt gekeken naar de situatie waarin u zich bevindt, en naar de personen die in uw leven een rol (kunnen) spelen. Dit geldt als u voor u zelf komt, maar natuurlijk juist als u relatie- of gezinstherapie zoekt. Daarbij kan het zijn dat u met twee of meer personen in therapie gaat, of dat het u alleen betreft. Het kan ook dat een ander of anderen (gezinsleden, andere familie of andere derden) één of meerdere keren worden uitgenodigd. Als anderen niet kunnen meekomen, volgen we andere werkvormen die nuttig of effectief zijn.

Specifieke problematiek

Natuurlijk is er niet altijd een ander direct te betrekken bij uw problematiek. Te denken valt aan ontslag, rouwverwerking, een specifieke diagnose, arbeidsongeschiktheid. Daarom wordt hier ook meestal vooral individueel gewerkt via een vorm van psychosociale therapie. Wat in alle therapievormen terugkomt, is dat ze activerend werken. Het gaat er om dat  uzelf actief blijft/wordt in het oppakken van uw leven. Dit kan op verschillende manieren, het hangt af van wie u bent, uw persoonlijke en psychische problemen, uw persoonlijkheid. Bij de één is het zinvol om stil te staan bij het verleden, bij de ander is het zinvol om vooral toekomstgericht te werken. 

Tijdens het intakegesprek en de behandeling, probeer ik samen met u te zoeken naar welke vorm het meest geschikt is om de problemen aan te pakken.